Kontakt i dane firmy

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 76/U1, 41-500 Chorzów


Telefon kontaktowy

32/227-30-86 lub 32/216-83-71

Dział Organizacyjny wew. – 21, 25, 26

Dział Księgowości wew. – 23, 24

Prezes Zarządu wew. – 22

Fax wew. 21,26

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7-00- 15-00.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych celem realizacji kontaktu przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w sprawie wysłanego przeze mnie formularza kontaktowego.

Administratorem danych jest Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 76/U1. Dane osobowe podane we wniosku są przetwarzane wyłącznie celem realizacji kontaktu w sprawie wysłanego formularza kontaktowego. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.

Od dnia 20.02.2018r. POGOTOWIE TECHNICZNE Regionalnego TBS Sp. z o.o. pełni firma:
AS-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy  ul. Pawliczka 22A


Telefon całodobowy pogotowia firmy As-BUD Sp. z o.o.

531-008-800

573-227-241


INNE WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

- telefon nr 992 - Pogotowie gazowe,

- telefon nr 993, telefon nr (32)258-47-73 - Tauron Ciepło (w przypadku braku ciepła
w budynkach przy ul. Rębaczy 1, Rębaczy 2 oraz Kościuszki 5, 5A, 5B w Chorzowie),

- telefon nr 693-704-829 do firmy Fin&Off Consulting (w przypadku braku ciepła w budynkach przy ul. Kadeckiej 5, Miarki 23-23, Miarki 15- 15A, Mielęckiego 16-18 w Chorzowie, Dąbrowskiego 17 w Rudzie Śląskiej),

- telefony o numerach 993, (32) 248-27-51, (32) 248-12-35 do firmy Węglokoks ( w przypadku braku ciepła w budynkach przy ul. Ks. Tunkla 143 oraz Fitelberga 3, 3A, 5, 5A, 5B w Rudzie Śląskiej.

- telefony nr 885 lub (32) 349-46-00 do 01 - Wodociągi Chorzów,

- telefon nr 994 - Wodociągi Ruda Śląska,

- telefon nr (32) 67 29 315 - Promax Łazy,

- telefon służbowy do pracownika działu technicznego Regionalnego TBS: 505-094-961.

Formularz kontaktowy: