Kontakt i dane firmy

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 76/U1, 41-500 Chorzów


Telefon kontaktowy

32/227-30-86 lub 32/216-83-71

Dział Organizacyjny wew. – 21, 25, 26

Dział Księgowości wew. – 23, 24

Prezes Zarządu wew. – 22

Fax wew. 21,26

 

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7-00- 15-00.
Od dnia 02.06.2020r. POGOTOWIE TECHNICZNE Regionalnego TBS       Sp. z o.o. pełni firma:

 

 "BAM" Spółka Cywilna M. M. Różyccy z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Witczaka 131.


Telefon całodobowy pogotowia 

508-104-243  - całodobowy 


32/707-10-60 - czynny od 7.00 do 15.00

 

 

INNE WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

- telefon nr 992 - Pogotowie gazowe,

- telefon nr 993, telefon nr (32)258-47-73 - Tauron Ciepło (w przypadku braku ciepła
w budynkach przy ul. Rębaczy 1, Rębaczy 2 oraz Kościuszki 5, 5A, 5B w Chorzowie),

- telefon nr 693-704-829 - Anna Bacia (w przypadku braku ciepła w budynkach przy ul. Kadeckiej 5, Miarki 23-23, Miarki 15- 15A, Mielęckiego 16-18 w Chorzowie, Dąbrowskiego 17 w Rudzie Śląskiej),

- telefony o numerach 993, (32) 248-27-51, (32) 248-12-35 do firmy Węglokoks ( w przypadku braku ciepła w budynkach przy ul. Ks. Tunkla 143 oraz Fitelberga 3, 3A, 5, 5A, 5B w Rudzie Śląskiej.

- telefony nr 885 lub (32) 349-46-00 do 01 - Wodociągi Chorzów,

- telefon nr 994 - Wodociągi Ruda Śląska,

- telefon nr (32) 67 29 315 - Promax Łazy,

- telefon służbowy do pracownika działu technicznego Regionalnego TBS: 505-094-961.

 

 

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych celem realizacji kontaktu przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w sprawie wysłanego przeze mnie formularza kontaktowego.

Administratorem danych jest Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 76/U1. Dane osobowe podane we wniosku są przetwarzane wyłącznie celem realizacji kontaktu w sprawie wysłanego formularza kontaktowego. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.

Formularz kontaktowy: