O firmie

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 21 243 500,00 zł
Spółka wpisana jest w rejestrze Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000024919
NIP 646-23-27-129
REGON 273741035

Od dnia 20.02.2018r. Pogotowie techniczne Regionalnego TBS Sp. z o.o. pełni firma:
AS-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22A.

TELEFON CAŁODOBOWY
531 008 800 lub 573 227 241