Informacje o przetargach

.

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/regionalne_tbs


Dodatkowe informacje:

 

 

 Dodatkowe informacje:Dodatkowe informacje: