Wzory dokumentów i akty prawne

Regulamin porządku domowego RTBS
[.pdf / 506,25KB]
Szczegółowy tryb pracy Komisji Mieszkaniowej w zasobach Regionalnego TBS na terenie Miasta i Gminy Łazy
[.pdf / 130,31KB]
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody
[.pdf / 197,65KB]
Szczegółowy tryb pracy Komisji Mieszkaniowej w zasobach Regionalnego TBS na terenie Miasta Chorzów
[.pdf / 130,35KB]
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
[.pdf / 996,87KB]
Decyzja Komisji mieszkaniowej dla miasta Ruda Śląska
[.pdf / 68,64KB]
Wyciąg z Aktu Założycielskiego Spółki RTBS - Zasady najmu
[.pdf / 74,20KB]
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995r.
[.pdf / 709,15KB]
REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
[.pdf / 286,24KB]
Wniosek o zmianę wysokości zaliczek
[.pdf / 145,37KB]
Uchwała nr 5 2019 Zarządu Regionalnego TBS
[.pdf / 31,44KB]
Uchwała nr 4 2019 Zarządu Regionalnego TBS
[.pdf / 31,21KB]
Wniosek o najem lub zamianę
[.pdf / 256,18KB]
Uchwała nr 7 2019 Zarządu Regionalnego TBS
[.pdf / 32,52KB]
Formularz rejestracyjny o świadczenie usług drogą elektroniczną
[.pdf / 151,18KB]
Wniosek o nadanie hasła
[.pdf / 66,52KB]
Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków
[.pdf / 178,84KB]
Wypowiedzenie umowy najmu
[.pdf / 390,38KB]
Decyzja Komisji mieszkaniowej dla miasta Chorzów
[.pdf / 133,51KB]
Szczegółowy tryb pracy Komisji Mieszkaniowej w zasobach Regionalnego TBS na terenie Miasta Ruda Śląska
[.pdf / 130,69KB]
Deklaracja o dochodach
[.pdf / 71,21KB]