Wzory dokumentów i akty prawne

Wniosek o wydanie zaświadczenia US Chorzów
[.pdf / 84,57KB]
Regulamin porządku domowego RTBS
[.pdf / 506,25KB]
Szczegółowy tryb pracy Komisji Mieszkaniowej w zasobach Regionalnego TBS na terenie Miasta i Gminy Łazy
[.pdf / 130,31KB]
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody
[.pdf / 197,65KB]
Decyzja komisji mieszkaniowej Chorzów 05.03.2020r.
[.pdf / 81,83KB]
Szczegółowy tryb pracy Komisji Mieszkaniowej w zasobach Regionalnego TBS na terenie Miasta Chorzów
[.pdf / 130,35KB]
Decyzja Komisji Mieszkaniowej Ruda Śl.
[.pdf / 107,85KB]
Uchwała nr 10 2019
[.pdf / 31,60KB]
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
[.pdf / 996,87KB]
Wyciąg z Aktu Założycielskiego Spółki RTBS - Zasady najmu
[.pdf / 74,20KB]
Uchwała 2 2020
[.pdf / 34,02KB]
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995r.
[.pdf / 709,15KB]
REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
[.pdf / 286,24KB]
Wniosek o zmianę wysokości zaliczek
[.pdf / 145,37KB]
Decyzja Komisji Mieszkaniowej Chorzów
[.pdf / 579,32KB]
Wniosek o najem zamiane mieszkania
[.pdf / 257,54KB]
Formularz rejestracyjny o świadczenie usług drogą elektroniczną
[.pdf / 151,18KB]
Uchała nr 9 2019
[.pdf / 31,54KB]
Wniosek o nadanie hasła
[.pdf / 66,52KB]
Uchwała nr 12 2019
[.pdf / 30,92KB]
Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków
[.pdf / 178,84KB]
Decyzja Komisji Mieszkaniowej Ruda Śląska
[.pdf / 117,68KB]
Ogłoszenie COVID-19
[.pdf / 626,61KB]
Uchwała nr 11 2019
[.pdf / 31,03KB]
Wypowiedzenie umowy najmu
[.pdf / 390,38KB]
Uchwała 3 2020
[.pdf / 30,26KB]
Szczegółowy tryb pracy Komisji Mieszkaniowej w zasobach Regionalnego TBS na terenie Miasta Ruda Śląska
[.pdf / 130,69KB]
Deklaracja o dochodach
[.pdf / 71,21KB]