Wzory dokumentów i akty prawne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 31.03.2021r.
[.pdf / 60,78KB]
Decyzja Komisji Mieszkaniowej Chorzów 08.06.2022
[.pdf / 109,05KB]
Biuletyn Informacji Publicznej
[.pdf / 194,07KB]
Formularz rejestracyjny o świadczenie usług drogą elektroniczną
[.pdf / 151,18KB]
Szczegółowy tryb pracy Komisji Mieszkaniowej Chorzów
[.pdf / 204,09KB]
REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
[.pdf / 286,24KB]
Dostępność Deklaracja
[.pdf / 128,40KB]
Wyciąg z Aktu założycielskiego - zasady najmu
[.pdf / 85,63KB]
Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków
[.pdf / 178,84KB]
Wniosek o nadanie hasła
[.pdf / 66,52KB]
Regulamin rozliczania kosztow centralnego ogrzewania i podgrzania wody
[.pdf / 198,25KB]
wniosek doplaty do czynszu
[.pdf / 311,39KB]
Wniosek o najem mieszaknia 20.07.2021r.
[.pdf / 191,80KB]
Szczegółowy tryb pracy Komisji Mieszkaniowej Łazy
[.pdf / 200,85KB]
Wniosek o dochodach Urząd Skarbowy
[.pdf / 280,85KB]
Zestawienie wolnych lokali mieszkalnych inwestycji przy ul. Żeromskiego w Chorzowie
[.pdf / 141,13KB]
Szczegółowy tryb pracy Komisji Mieszkaiowej Ruda Śląska
[.pdf / 207,77KB]
Decyzja Komisji Mieszkaniowej Ruda Śl. 20.04.2022
[.pdf / 79,66KB]
Decyzja Komisji Mieszkaniowej Łazy 15.02.2022r.
[.pdf / 67,49KB]
Lista najemców ul.Żeromskiego
[.pdf / 87,72KB]
Regulamin porządku domowego RTBS
[.pdf / 506,25KB]
Wypowiedzenie umowy najmu
[.pdf / 390,38KB]
Wniosek o zmianę wysokości zaliczek
[.pdf / 145,37KB]
Ogłoszenie COVID-19
[.pdf / 626,61KB]
Decyzja Komisji Mieszkaniowej Ruda Śląska 14.06.2022
[.pdf / 77,52KB]