Powiększ czionkę Zmniejsz czcionkę Skala szarości Wysoki kontrast Kontrast zdjęć Przywróć domyślne

RODO

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,


Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu najemców i stron zainteresowanych stron o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa Danych jest Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41-500, ul. Dąbrowskiego 76/U http://regionalnetbs.pl/ tu będzie nowy adres


Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, oraz sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie dodatkowe informacje z tym związane udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: biuro@regionalnetbs.pl tu będzie nowy adres lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy ocenę skutków przetwarzania danych osobowych, uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem, oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń. Informujemy, że Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).

KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

Dane osobowe najemców

Dane osób wynajmujących lokale, które znajdują się w zasobach Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przetwarzamy na podstawie zawartej umowy najmu celem jej realizacji. Dane te podlegają utylizacji po przedawnieniu roszczeń z tytułu umowy najmu. W przypadku braku roszczeń po 5 latach od wygaśnięcia umowy

Dane osobowe wnioskodawców

Dane osób wnioskujących o najem mieszkania / lub zamianę mieszkania w zasobach Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przetwarzamy na podstawie zgody wnioskodawcy. Wnioski są ważne rok od daty złożenia. Po tym okresie czasu należy dokonać jego aktualizacji pod rygorem nieważności wniosku. Dane wnioskodawców, którzy na mocy decyzji komisji mieszkaniowej podpisali umowę najmu są utylizowane po przedawnieniu roszczeń z tytułu umowy najmu. W przypadku braku roszczeń po 5 latach od wygaśnięcia umowy. Nieaktualne wnioski są niszczone rok po zdezaktualizowaniu.

Dane osobowe dłużników

Dane osób zalegających z opłatami wobec Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. przetwarzamy w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zaległości wobec Spółki. Dane te przetwarzamy realizując prawnie uzasadniony interes administratora danych do momentu przedawnienia roszczeń.

Dane osób biorących udział w postępowaniu przetargowym

Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych. Wszystkie informacje dotyczące podmiotów z którymi na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Spółka podpisze umowę, przetwarzamy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione w drodze przetargu
niszczymy po 3 latach.

Dane dotyczące usterek

Dane zawarte w zgłoszeniach usterek przetwarzamy celem wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez naszych najemców, realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych. Informacje te przetwarzamy przez okres 5 lat.

Korespondencja

Dane dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją, realizując swój prawnie uzasadniony cel. Spółka przechowuje te dane przez okres 5 lat.

Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak ustawa, kodeks pracy.
Przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonej nam zgodzie i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Natomiast w sytuacji, kiedy zostaje wyrażona zgoda na potrzeby przyszłych rekrutacji, możemy je zatrzymać na okres 5 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

Komisji Mieszkaniowej celem weryfikacji wniosku o najem mieszkania, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
  • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
  • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
  • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),
  • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi, ustandaryzowaliśmy formularz, za pomocą, którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw. Wniosek możecie Państwo pobrać bezpośrednio ze strony regulaminu, łącze do dokumentu znajduje się na dole strony. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku. Jego prawidłowe uzupełnienie umożliwi nam szybką realizację zapytania.

Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@regionalnetbs.pl. (tu będzie nowy adres) przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W przypadku kolejnego wniosku lub wniosku nieuzasadnionego, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

DODATKOWE INFORMACJE

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje
Zapraszamy do naszego biura
ul. Dąbrowskiego 76/U1,
41-500 Chorzów
biuro@regionalnetbs.pl
tel. 32/227-30-86
lub  32/216-83-71
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
projekt i realizacja: POSITIVE
x INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w Polityka prywatności