Powiększ czionkę Zmniejsz czcionkę Skala szarości Wysoki kontrast Kontrast zdjęć Przywróć domyślne

Inwestycja przy ul. Kwiatkowskiego w Dąbrowie Górniczej.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja związana z budową trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą powstaje przy ul. Kwiatkowskiego w Dąbrowie Górniczej.

Charakterystyka techniczna inwestycji

W ramach inwestycji powstanie kompleks 3 budynków mieszkalnych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą obejmującą drogi dojazdowe, parkingi dla samochodów osobowych (w tym miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych), wiaty śmietnikowe, urządzenie terenów zielonych (nawierzchnie trawiaste), nowe nasadzenia zieleni wysokiej (drzewa i krzewy), utwardzenia terenu w formie chodników, elementy małej architektury (jak: ławki, kosze na śmieci, etc.) oraz techniczne uzbrojenie terenu w media (w tym oświetlenie zewnętrzne terenu). Powstaną również  miejsca rekreacji dla dzieci wyposażone w zewnętrzne urządzenia zabawowe posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. W obrębie miejsc rekreacji wykonane zostaną kosze na śmieci oraz ławki typu ogrodowego.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie łącznie 168 mieszkań w tym :

 • 21 mieszkań jednopokojowych
 • 81 mieszkań dwupokojowych
 • 63 mieszkań trzypokojowych
 • 3 mieszkania czteropokojowe

W każdym z trzech budynków znajdzie się po 56 mieszkań. Mieszkania zaprojektowano na 8 kondygnacjach naziemnych. W kondygnacji od parteru do piętra 5 zlokalizowano po  8 mieszkań. W kondygnacji piętra 6 znajduje się 5 mieszkań natomiast w kondygnacji piętra 7 zlokalizowano 3 mieszkania. Schodkowy układ ostatnich dwóch kondygnacji pozwolił na wygenerowanie miejsc na tarasy dla dwóch mieszkań, w pozostałych mieszkaniach (za wyjątkiem parteru) przewidziano balkony. Dla mieszkań zlokalizowanych w parterze budynku przewidziano tarasy gruntowe z przynależnymi terenami zielonymi, wydzielonymi między sobą ogrodzeniami z siatki panelowej.

W każdym budynku w kondygnacji parteru powstanie po 6 mieszkań przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózku. W kondygnacji piwnicy zlokalizowane są komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.

Każdy z trzech budynków posiada następującą strukturę :

 •  ilość mieszkań:                                                         56
 •  struktura mieszkań :                                                 1P-7; 2P-27; 3P-21; 4P-1
 •  mieszkania dla osób z niepełnosprawnością :       6
 •  powierzchnia użytkowa budynku :                          3656,36 m2
 •  powierzchnia użytkowa mieszkań :                         2747,94 m2

Wszystkie kondygnacje budynku (również i piwnica) obsługiwane są windą, której kabina przystosowana jest do przewozu chorych na noszach, osób niepełnosprawnych, dzieci w wózkach jak również i mebli. Przyciski przydrzwiowe  posiadać będą wypukłe cyfry i symbole oraz opisy wykonane w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych :

Wyposażenie powierzchnie ścian, podłóg i sufitów  lokali mieszkalnych:

 • Ściany i sufity w pokojach: wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym.
 • Ściany w kuchniach i aneksach kuchennych: – wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym.
 • Ściany w łazienkach: okładzina z płytki ceramicznej ściennej w obszarze stref mokrych (fartuchy przy wannach i umywalkach),  do wysokości 2,00 m, powyżej 2,0 m i pozostałe ściany – tynk cementowo wapienny  malowany farbami (w kolorze białym) odpornymi na wilgoć i grzyby pleśniowe. Na ścianach na długości oraz na szerokości wanny do wysokości +2 m ponad poziomem posadzki wykonane zostaną dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe w postaci folii w płynie.
 • Sufity w łazienkach: tynk cementowo wapienny  malowany farbami odpornymi na wilgoć i grzyby pleśniowe; kolor biały.
 • Podłogi w pokojach : panele podłogowe laminowane o podwyższonej odporności na ścieranie.

Podłogi w przedpokojach  łazienkach, kuchniach i aneksach kuchennych: antypoślizgowe płytki gresowe o podwyższonej odporności na ścieranie. Na całej powierzchni podłogi w łazienkach wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociową w postaci folii w płynie.

Wyposażenie lokali mieszkalnych:

 • okna i drzwi  balkonowe – PCV  w systemie rozwieralno-uchylnym z możliwością rozszczelnienia o współczynniku przenikania ciepła Uw< 0,9 W/m2K, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowo-higrosterowalne. Okna i drzwi balkonowe w kondygnacji parteru wyposażone zostaną w rolety podtynkowe.
 • drzwi wejściowe do mieszkań –  pełne, antywłamaniowe, skrzydło gładkie (bez wytłoczeń),o wzmocnionej konstrukcji i wysokim stopniu izolacyjności cieplnej oraz akustycznej, wyposażone w wizjer oraz dwa zamki,
 • drzwi wewnętrzne w mieszkaniach – drzwi płytowe pełne z ościeżnicą opaskową regulowaną, okleinowane, skrzydło gładkie (bez wytłoczeń), indywidualne liczniki zużycia mediów: energii cieplnej i wody zamontowane w szafkach licznikowych zamykanych drzwiczkami usytuowanych na klatkach schodowych przy wejściach do mieszkań we wnękach ściennych (dla każdego lokalu),
 • indywidualne liczniki zużycia energii elektrycznej zlokalizowane przy rozdzielnicy (RG) zlokalizowanej we wiatrołapie,
 • instalacja TV kablowej i zabezpieczenie dla budynku operatora TV,
 • instalacja telefoniczna – 1 linia,
 • parapety z PCV komorowego,
 • instalacja sygnalizacji dźwiękowej (dzwonkowa),
 • instalacja domofonowa.

Wyposażenie kuchni :

 • Kuchenka elektryczna ( 3 fazowa) z płytą ceramiczną z 4 płytami grzewczymi oraz piekarnikiem elektrycznym
 • Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej z baterią zlewozmywakową stojącą 1-uchwytową
 • Zawór wody zimnej wraz z odejściem odpływowym pod zmywarkę
 • Oddzielny obwód zasilający z gniazdem do zmywarki
 • Dodatkowy pion wentylacji mechanicznej w kuchni celem podłączenia okapu wyciągowego

Wyposażenie łazienek :

 • Umywalka z baterią stojącą 1-uchwytową
 • Wanna z baterią 1-uchwytową , akrylowa, obudowana, z możliwością korzystania z natrysku
 • Zawór wody zimnej z podejściem odpływowym z syfonem do pralki
 • Miska ustępowa
 • Oddzielny obwód zasilający dla pralki automatycznej

Układ komunikacji wewnętrznej osiedla :

W ramach inwestycji wykonane zostaną  nowe odcinki dróg wewnętrznych . Odcinek 1 ze zjazdem od ul. Krasickiego oraz odcinek 2 ze zjazdem od ul. Kwiatkowskiego. Drogi stanowić będą dojazd do stanowisk postojowych oraz budynków mieszkalnych.

Na terenie inwestycji powstanie ogółem 210 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w  ramach inwestycji przygotowana zostanie infrastruktura na potrzeby przyszłościowego zainstalowania ładowarek dla samochodów elektrycznych. Wszystkie drogi wewnętrzne, parkingi i ciągi pieszo jezdne zostaną uzbrojone w instalację oświetleniową.

Pozostałe informacje techniczne :

Każdy z trzech budynków mieszkalnych zostanie zasilano z miejskiej sieci ciepłowniczej do węzłów cieplnych zlokalizowanych w kondygnacjach piwnicy. Każde mieszkanie wyposażone zostanie w indywidualny system opomiarowania zużycia energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń.

Ponadto  zakresie inwestycji zaprojektowano wszystkie niezbędne media, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie budynków takie jak:

 • zasilanie w wodę: z miejskiej sieci wodociągowej,
 • kanalizacja sanitarna: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
 • kanalizacja deszczowa: zrzut wód deszczowych oraz roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przyłącze w oparciu o uzyskane warunki techniczne przyłączenia, dla potrzeb utrzymywania zieleni wykonane zostaną podziemne zbiorniki retencyjne na wody deszczowe do jej podlewania,
 • sieć energetyczna,
 • sieć telekomunikacyjna,

Dla budynków wybudowane zostaną miejsca czasowego gromadzenia odpadów w postaci estetycznych, osłoniętych, systemowych wiat śmietnikowych. Wiaty ustawione będą na utwardzeniu jednakowym jak chodniki.

Kolorystykę oraz stylistykę wyglądu wiat dopasowano do projektowanych budynków.

Odległość dojścia z klatki schodowej do śmietników nie przekracza 80m;

– z budynku A: 35,01 m

– z budynku B: 56,75 m

– z budynku C: 57,26 m

Zaprojektowane dojścia do śmietników są pozbawione barier architektonicznych – są w całości dostępne również dla osób niepełnosprawnych.

Wzdłuż ul. Kwiatkowskiego powstanie 210 miejsc parkingowych w tym 9 stanowisk przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych . W granicach działki powstanie plac zabaw z ogrodzeniem zamykanym na furtkę.

Dla wnioskujących o mieszkania
Inwestycja realizowana jest przy udziale finansowania zwrotnego oraz wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z BGK.

Najemcy lokali mieszkalnych będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – Dz.U. z 2021, poz. 2158)


Wysokość wkładu partycypacji wynosi 1300,00 zł/m2. W momencie zawarcia umowy najmu najemca wpłaca kaucję w wysokości rocznego czynszu. Czynsz płatny w wysokości 16 zł /m2.
Procedurą naboru i weryfikacji wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji przy ul. Kwiatkowskiego we Dąbrowie Górniczej zajmują się pracownicy Referatu Spraw Mieszkaniowych – Wydziału Polityki Społecznej , Mieszkaniowej i Zdrowia.
Wybór najemców dokonywany będzie zgodnie z kryteriami bezwzględnymi , kryteriami pierwszeństwa oraz przyznawanymi im punktami zgodnie z Uchwałą nr XL/752/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 marca 2022r. „w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązującej kaucji oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa”.

Wnioski o najem mieszkań mogą składać nie tylko mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, ale i osoby, które chciałyby zostać dąbrowianami.

https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/mieszkania-w-tbs-do-28-kwietnia

OGŁOSZENIE !!!

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 03 kwietnia 2024r. do 19 kwietnia 2024r.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU

ZARZĄDZENIE Nr 4103.2024 PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA Z DNIA 19.03.2024r.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 03 kwietnia 2024r. do 19 kwietnia 2024r.

zalacznik-nr-1-do-wniosku

zalacznik-nr-2-do-wniosku

zalacznik-nr-3-do-wniosku

zalacznik-nr-4-do-wniosku

zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia

zalacznik-nr-3-do-zarzadzenia

zalacznik-nr-4-do-zarzadzenia

Uchwala-Rady-Miejskiej-w-DG-nr-752.2022

Zarzadzenie-nr-3214.2023

Informacji na temat naboru udziela Referat Spraw Mieszkaniowych Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod numerami telefonu 32/300-75-48 lub 32/295-67-05.

BUDYNEK A
Lp.Nr mieszkania / kondygnacjiTyp mieszkaniaPowierzchnia użytkowa mieszkaniaKarta mieszkania
1A/0/1parter3 pokoje60,18 Lokal zajęty
2A/0/2parter2 pokoje39,78 Lokal zajęty
3A/0/3parter2 pokoje43,35pobierz
4A/0/4parter2 pokoje41,49 Lokal zajęty
5A/0/5parter1 pokój33,77pobierz
6A/0/6parter3 pokoje65,39Lokal zajęty
7A/0/7parter3 pokoje59,99 Lokal zajęty
8A/0/8parter1 pokój31,29pobierz
9A/1/11 piętro3 pokoje54,87 Lokal zajęty
10A/1/21 piętro2 pokoje47,18 pobierz Rezerwacja
11A/1/31 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
12A/1/41 piętro2 pokoje41,67 pobierz
13A/1/51 piętro1 pokój34,02Lokal zajęty
14A/1/61 piętro3 pokoje59,47Lokal zajęty
15A/1/71 piętro3 pokoje65,98Lokal zajęty
16A/1/81 piętro2 pokoje39,1 pobierz
17A/2/12 piętro3 pokoje60,18 Lokal zajęty
18A/2/22 piętro2 pokoje39,78 Lokal zajęty
19A/2/32 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
20A/2/42 piętro2 pokoje41,67 pobierz
21A/2/52 piętro1 pokój34,02Lokal zajęty
22A/2/62 piętro3 pokoje65,47 Lokal zajęty
23A/2/72 piętro3 pokoje59,99Lokal zajęty
24A/2/82 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
25A/3/13 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
26A/3/23 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
27A/3/33 piętro2 pokoje43,53 pobierz Rezerwacja
28A/3/43 piętro2 pokoje41,67pobierz
29A/3/53 piętro1 pokój34,02 pobierz
30A/3/63 piętro3 pokoje59,47 Lokal zajęty
31A/3/73 piętro3 pokoje65,98Lokal zajęty
32A/3/83 piętro2 pokoje39,1 Lokal zajęty
33A/4/14 piętro3 pokoje60,18 Lokal zajęty
34A/4/24 piętro2 pokoje39,78 Lokal zajęty
35A/4/34 piętro2 pokoje43,53 Lokal zajęty
36A/4/44 piętro2 pokoje41,67pobierz
37A/4/54 piętro1 pokój34,02pobierz
38A/4/64 piętro3 pokoje65,47 Lokal zajęty
39A/4/74 piętro3 pokoje59,99Lokal zajęty
40A/4/84 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
41A/5/15 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
42A/5/25 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
43A/5/35 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
44A/5/45 piętro2 pokoje41,67pobierz
45A/5/55 piętro1 pokój34,02Lokal zajęty
46A/5/65 piętro3 pokoje59,47Lokal zajęty
47A/5/75 piętro3 pokoje65,98Lokal zajęty
48A/5/85 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
49A/6/16 piętro3 pokoje60,18Lokal zajęty
50A/6/26 piętro2 pokoje39,78Lokal zajęty
51A/6/36 piętro2 pokoje43,53pobierz Rezerwacja
52A/6/46 piętro2 pokoje41,67pobierz
53A/6/56 piętro4 pokoje89,48Lokal zajęty
54A/7/17 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
55A/7/27 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
56A/7/37 piętro3 pokoje71,07Lokal zajęty
BUDYNEK B
Lp.Nr mieszkania / kondygnacjiTyp mieszkaniaPowierzchnia użytkowa mieszkaniaKarta mieszkania
1B/0/1parter3 pokoje60,18 Lokal zajęty
2B/0/2parter2 pokoje39,78pobierz
3B/0/3parter2 pokoje43,35pobierz Rezerwacja
4B/0/4parter2 pokoje41,49Lokal zajęty
5B/0/5parter1 pokój33,77pobierz
6B/0/6parter3 pokoje65,39Lokal zajęty
7B/0/7parter3 pokoje59,99Lokal zajęty
8B/0/8parter1 pokój31,29pobierz
9B/1/11 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
10B/1/21 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
11B/1/31 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
12B/1/41 piętro2 pokoje41,67Lokal zajęty
13B/1/51 piętro1 pokój34,02Lokal zajęty
14B/1/61 piętro3 pokoje59,47Lokal zajęty
15B/1/71 piętro3 pokoje65,98Lokal zajęty
16B/1/81 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
17B/2/12 piętro3 pokoje60,18Lokal zajęty
18B/2/22 piętro2 pokoje39,78Lokal zajęty
19B/2/32 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
20B/2/42 piętro2 pokoje41,67pobierz
21B/2/52 piętro1 pokój34,02pobierz
22B/2/62 piętro3 pokoje65,47Lokal zajęty
23B/2/72 piętro3 pokoje59,99Lokal zajęty
24B/2/82 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
25B/3/13 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
26B/3/23 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
27B/3/33 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
28B/3/43 piętro2 pokoje41,67Lokal zajęty
29B/3/53 piętro1 pokój34,02pobierz
30B/3/63 piętro3 pokoje59,47Lokal zajęty
31B/3/73 piętro3 pokoje65,98Lokal zajęty
32B/3/83 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
33B/4/14 piętro3 pokoje60,18Lokal zajęty
34B/4/24 piętro2 pokoje39,78Lokal zajęty
35B/4/34 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
36B/4/44 piętro2 pokoje41,67pobierz
37B/4/54 piętro1 pokój34,02pobierz
38B/4/64 piętro3 pokoje65,47Lokal zajęty
39B/4/74 piętro3 pokoje59,99Lokal zajęty
40B/4/84 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
41B/5/15 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
42B/5/25 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
43B/5/35 piętro2 pokoje43,53pobierz Rezerwacja
44B/5/45 piętro2 pokoje41,67pobierz
45B/5/55 piętro1 pokój34,02pobierz
46B/5/65 piętro3 pokoje59,47Lokal zajęty
47B/5/75 piętro3 pokoje65,98Lokal zajęty
48B/5/85 piętro2 pokoje39,1pobierz Rezerwacja
49B/6/16 piętro3 pokoje60,18Lokal zajęty
50B/6/26 piętro2 pokoje39,78Lokal zajęty
51B/6/36 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
52B/6/46 piętro2 pokoje41,67pobierz
53B/6/56 piętro4 pokoje89,48Lokal zajęty
54B/7/17 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
55B/7/27 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
56B/7/37 piętro3 pokoje71,07Lokal zajęty
BUDYNEK C
Lp.Nr mieszkania / kondygnacjiTyp mieszkaniaPowierzchnia użytkowa mieszkaniaKarta mieszkania
1C/0/1parter3 pokoje60,18 Lokal zajęty
2C/0/2parter2 pokoje39,78Lokal zajęty
3C/0/3parter2 pokoje43,35Lokal zajęty
4C/0/4parter2 pokoje41,49pobierz
5C/0/5parter1 pokój33,77pobierz
6C/0/6parter3 pokoje65,39Lokal zajęty
7C/0/7parter3 pokoje59,99Lokal zajęty
8C/0/8parter1 pokój31,29pobierz
9C/1/11 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
10C/1/21 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
11C/1/31 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
12C/1/41 piętro2 pokoje41,67pobierz
13C/1/51 piętro1 pokój34,02Lokal zajęty
14C/1/61 piętro3 pokoje59,47Lokal zajęty
15C/1/71 piętro3 pokoje65,98Lokal zajęty
16C/1/81 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
17C/2/12 piętro3 pokoje60,18Lokal zajęty
18C/2/22 piętro2 pokoje39,78Lokal zajęty
19C/2/32 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
20C/2/42 piętro2 pokoje41,67pobierz
21C/2/52 piętro1 pokój34,02Lokal zajęty
22C/2/62 piętro3 pokoje65,47Lokal zajęty
23C/2/72 piętro3 pokoje59,99Lokal zajęty
24C/2/82 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
25C/3/13 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
26C/3/23 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
27C/3/33 piętro2 pokoje43,53pobierz Rezerwacja
28C/3/43 piętro2 pokoje41,67pobierz
29C/3/53 piętro1 pokój34,02Lokal zajety
30C/3/63 piętro3 pokoje59,47Lokal zajęty
31C/3/73 piętro3 pokoje65,98Lokal zajęty
32C/3/83 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
33C/4/14 piętro3 pokoje60,18Lokal zajęty
34C/4/24 piętro2 pokoje39,78pobierz
35C/4/34 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
36C/4/44 piętro2 pokoje41,67pobierz
37C/4/54 piętro1 pokój34,02pobierz
38C/4/64 piętro3 pokoje65,47Lokal zajęty
39C/4/74 piętro3 pokoje59,99Lokal zajęty
40C/4/84 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
41C/5/15 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
42C/5/25 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
43C/5/35 piętro2 pokoje43,53pobierz
44C/5/45 piętro2 pokoje41,67pobierz
45C/5/55 piętro1 pokój34,02pobierz
46C/5/65 piętro3 pokoje59,47Lokal zajęty
47C/5/75 piętro3 pokoje65,98Lokal zajęty
48C/5/85 piętro2 pokoje39,1Lokal zajęty
49C/6/16 piętro3 pokoje60,18Lokal zajęty
50C/6/26 piętro2 pokoje39,78Lokal zajęty
51C/6/36 piętro2 pokoje43,53Lokal zajęty
52C/6/46 piętro2 pokoje41,67pobierz
53C/6/56 piętro4 pokoje89,48Lokal zajęty
54C/7/17 piętro3 pokoje54,87Lokal zajęty
55C/7/27 piętro2 pokoje47,18Lokal zajęty
56C/7/37 piętro3 pokoje71,07Lokal zajęty

Spośród wszystkich zweryfikowanych pozytywnie wniosków wraz z przyznaną liczbą punktów zostanie stworzona lista najemców.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza.
Druki do pobrania:
Uchwała nr XL/752/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.03.2023r wraz z załącznikiem do uchwały.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nr 3214.2023 z dnia 23.03.2023r

Wniosek o zawarcie umowy najmu -Załącznik nr 2 do-zarządzenia nr 3214.2023r.

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy najmu :

Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy najmu :

Załącznik nr 3 do wniosku o zawarcie umowy najmu :

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3214.2023 z dnia 23.03.2023r :

Załącznik nr 4 do wniosku o zawarcie umowy :

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3214.2023 z dnia 23.03.2023r.

Wszelkich informacji dotyczących inwestycji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza Wydziału Polityki Społecznej , Mieszkaniowej i Zdrowia Referat Spraw Mieszkaniowych pod numerami telefonu : 32 300 75 48 oraz 32 295 67 65 a także pracownicy Regionalnego TBS Sp. z o.o. tel. 32 216 83 71.

Nabór uzupełniający od 12 czerwca do 30 czerwca 2023r :

Wnioski w naborze uzupełniającym przyjmowane będą od 12 do 30 czerwca, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 – stanowisko nr 22. Szczegółowy i druki formularzy na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl Informacji na temat naboru udziela Referat Spraw Mieszkaniowych Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod numerami telefonu 32/300-75-48 lub 32/295-67-05.

https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/uzupelniajacy-nabor-do-tbs/

Informacje
Zapraszamy do naszego biura
ul. Dąbrowskiego 76/U1,
41-500 Chorzów
biuro@regionalnetbs.pl
tel. 32/227-30-86
lub  32/216-83-71
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
projekt i realizacja: POSITIVE
x INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w Polityka prywatności